This post is also available in: 简体中文 (Chinese (Simplified)) English

Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể chuyển đổi giữa HTD / CGC với USDT.

Do đó, để đổi HTD / CGC thành USDT hoặc đổi USDT thành HTD / CGC, hãy đảm bảo rằng bạn đã có đơn vị tiền tệ cơ sở.

A. HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI TỪ USDT THÀNH HTD / CGC

Nếu bạn không có USDT, hãy làm theo video hướng dẫn này để mua một số USDT trong Ví Onus của bạn.

BƯỚC 1: CHỌN USDT TRONG PHẦN WALLET

BƯỚC 2: ĐI ĐẾN PHẦN “INVEST”

BƯỚC 3: TÌM KIẾM HTD / CGC ĐỂ BẮT ĐẦU CHUYỂN ĐỔI

BƯỚC 4: CHỌN “BUY” ĐỂ BẮT ĐẦU CHUYỂN ĐỔI USDT THÀNH HTD / CGC

BƯỚC 5: NHẬP SỐ LƯỢNG BẠN MUỐN CHUYỂN ĐỔI, SAU ĐÓ CHỌN “EXCHANGE”

BƯỚC 6: TRƯỢT NGANG ĐỂ XÁC NHẬN GIAO DỊCH

BƯỚC 9: KIỂM TRA TÀI SẢN CỦA BẠN

Sau khi giao dịch của bạn thành công, điều này có nghĩa là bạn đã đổi USDT thành HTD / CGC thành công. Quay lại Wallet và kiểm tra Tài sản của bạn

B. HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI HTD/ CGC THÀNH USDT

BƯỚC 1: CHỌN HTD / CGC TRONG PHẦN WALLET

BƯỚC 2: CHỌN “EXCHANGE”

BƯỚC 3: NHẬP SỐ LƯỢNG BẠN MUỐN CHUYỂN ĐỔI, SAU ĐÓ CHỌN “EXCHANGE”

BƯỚC 4: TRƯỢT NGANG ĐỂ XÁC NHẬN GIAO DỊCH

BƯỚC 5: KIỂM TRA TÀI SẢN CỦA BẠN

Sau khi giao dịch của bạn thành công, điều này có nghĩa là bạn đã đổi HTD/ CGC sang USDT thành công. Quay lại Wallet và kiểm tra Tài sản của bạn