This post is also available in: 简体中文 (Chinese (Simplified)) English

HeroesTD rất vui mừng thông báo rằng tính năng chuyển đổi Token $HTD và $ CGC đã được mở trên ví Onus. Từ bây giờ, đã có một nền tảng khác để bạn giao dịch $HTD và $CGC của mình trên Onus một cách dễ dàng và an toàn!

Đây là bài hướng dẫn cách thêm HTD / CGC vào ví Onus

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ:

BƯỚC 1: ĐĂNG NHẬP VÍ ONUS, THÊM HTD/ CGC VÀO TÀI SẢN CỦA BẠN

Để thêm HTD / CGC vào ví Onus, trước tiên hãy thêm HTD / CGC vào tài sản kỹ thuật số của bạn để nhận địa chỉ Binance Smart Chain.

Xin lưu ý rằng bạn phải hoàn thành KYC để bắt đầu thực hiện giao dịch.

BƯỚC 2: QUAY LẠI WALLET, CHỌN HTD/ CGC

BƯỚC 3: CHỌN “RECEIVE”

BƯỚC 4: SAO CHÉP ĐỊA CHỈ BINANCE SMART CHAIN

Đây là địa chỉ BEP20 Binance Smart Chain của bạn, bạn có thể sử dụng địa chỉ này để gửi HTD/ CGC từ các Ví khác vào Ví Onus (chẳng hạn như Metamask, Trust,…)

BƯỚC 5: ĐĂNG NHẬP VÍ METAMASK (HOẶC CÁC VÍ KHÁC), CHỌN “SEND”

Bạn có thể sử dụng bất kỳ ví nào để gửi HTD / CGC đến Ví Onus BEP20, ở đây chúng tôi thực hiện hướng dẫn trong Ví Metamask. Vui lòng chọn “Send” để bắt đầu gửi HTD/ CGC đến Ví Onus

BƯỚC 6: DÁN ĐỊA CHỈ BSC CỦA VÍ ONUS TRONG PHẦN “TO”

Đảm bảo bạn sao chép và dán chính xác địa chỉ Onus BEP20 Binance Smart Chain của mình

BƯỚC 7: NHẬP SỐ HTD/ CGC BẠN MUỐN GỬI VÀO VÍ ONUS

Nhập số lượng HTD / CGC bạn muốn gửi vào Ví Onus, sau đó xác nhận giao dịch trong ví Metamask.

BƯỚC 8: QUAY LẠI ONUS, CHỜ ĐẾN KHI GIAO DỊCH ĐƯỢC HOÀN TẤT

Sau khi giao dịch Metamask thành công, quay lại Onus, bạn sẽ thấy một giao dịch đang chờ xử lý. Vui lòng chờ giao dịch xử lý thành công.

BƯỚC 9: KIỂM TRA TÀI SẢN CỦA BẠN

Sau khi giao dịch đang chờ xử lý của bạn trong Onus Wallet thành công, điều này có nghĩa là bạn đã thêm HTD / CGC vào ví Onus thành công. Quay lại Wallet và kiểm tra Tài sản của bạn